Főoldal | Ügynökségünk | IKR - használat | BELÉPÉS | SÚGÓ | Kapcsolat

Külkereskedelmi információk
Befektetési információk

ONLINE VEVŐ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Befektetési ajánlatok

Felvásárolható cégek

EU-BA-1167 - ELADÓ Siklós - Máriagy?dön m?köd? bortermel?, attraktív turisztikai adottságokkal is rendelkez? Kft.
A társaság közvetlenül a külföldr?l és belföldr?l induló zarándoklatok és más alkalmak miatt látogatott - jelent?s ráfordításokkal megszépített - Kegytemplom és terei közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A cég min?ségi borokat termel és értékesít a helyben lév? borkóstolójában, illetve palackos és lédig kiszerelésben.
A cég a telephelyén dolgozza fel a megtermelt sz?l?t. Érlelésre és tárolásra 4000hl. kapacitással rendelkezik.
A társaság vagyonszerkezetében jelent?s értéket képviselnek az 1500-as évekb?l - felújítás révén fennmaradt 4 szint? pince, a benne lév? bormúzeummal és egy 109nm-es borkóstoló helyiséggel. E mellett nagy üzleti lehet?ségeket kínál az 1800-as években épült vendégfogadó ismételt üzembe állítása, mivel a vallásos rendezvények, esküv?k résztvev?inek igényei komoly kihívást, egyben üzleti lehet?ségeket kínálnak.
A társaságban lév? megm?velt saját és bérelt földterületek, a komplett feldolgozó gépsor, a h?t? - és tároló kapacitások és az említett, turisztikai szempontból is különösen értékes ingatlanok, komoly értéket képviselnek.
A cég tulajdonosai a befektetés forrásigényét csak komoly vev?kkel kívánják közölni.


Szíves figyelmébe ajánljuk a telephely közvetlen és el?nyös környezetének, valamint az el?bbiekben említett cégingatlanok, illetve egyéb eszközök fotóit. KLIKK>>>
EU-BA-1130 - Eladó a piacon elismert termékeket gyártó, élelmiszer ipari Zrt. többségi részvénye
Észak-Kelet Magyarországon élelmiszer ipari tevékenységet folytató Zrt. többségi részvénye eladó. A cég teljes vagyoni értéke 1,6 Mrd. Ft.
A Zrt. országosan ismert, piacon bejáratott termékekkel rendelkezik.
Hitelei, lejárt szállítói tartozásai nincsenek, valamint köztartozása sincsen.
A cég székhelye és telephelye városban, belterületi ingatlanon található, de több hektáros beépíthet? ingatlannal is rendelkezik.
Részletesebb információt és a részvények eladási árát a tulajdonos csak potenciális vev?jelölttel kívánja közölni.
EU-BA-1114 - Eladó alföldi városban m?köd? nyereséges, tartozásmentes Kft. többségi tulajdonrésze
A társaság 24 éve, szinte folyamatosan nyereségesen m?ködik és piacképes FOTÓ – ajándéktárgyak készítésére szakosodott. A piaci kilátásai jelenleg is jók. A Társaságot 3Mft. törzst?kével két tulajdonos alapította. Jelenleg a saját t?kéje közel 10Mft. A társaság 30Mft. körüli árbevételeket ért el. Hitele, köztartozása, és lejárt szállítói tartozása nincs. A Cég a 45nm – es telephelyét bérleti jog birtokában a helyi önkormányzattól - határozatlan id?re - bérli. Vagyonát az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti jog mellett gépek, berendezések és egy jól m?köd? Webáruház teszik ki. A Társaság jelenleg 5 f?t foglalkoztat. Összességében a vev? egy jól bejáratott, piacképes profilú, nyereséges, tartozásmentes többségi tulajdonrészt vásárolhat meg.

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK FELADÁSA
Mózes Tamás cégvezet? - tulajdonos

Email: 63tamas@gmail.com

Adószám:
Hova: befektetesinfo@szeniso.hu
Szöveges kiegészítés: Információ az Ügyfélszolgálatnak
EU-BA-1094 - Eladó Miskolcon m?köd? gyártó-szolgáltató, nyereséges, pályázatképes Kft.
A társaság 22 éve m?ködik, nyereséges, tartozásmentes, pályázatképes, és 3Mft. jegyzett törzst?kével rendelkezik. Gyártási profilja keretében ponyvákat állít el?, szolgáltatásként a meglév? ipari-kereskedelmi többfunkciós ingatlanát adja bérbe. A cég tulajdonában lév? ingatlan kétszintes, összesen 360nm. hasznos területtel. Az épületben a következ? helyiségek találhatók:
m?hely, fedett tárolók, bemutató terem, elárusító helyiség, irodák, tárgyaló, öltöz?k, fürd?k.
Az ingatlan 4 önálló egységként is m?ködtethet?, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, f?thet?séggel, és a fogyasztások mérhet?ségével. F?tése propán-bután gázzal és fával egyaránt lehetséges. Az ingatlan 70%-át jelenleg bérlik.
Az épület el?tt 77nm térbetonnal burkolt parkoló van. Az ingatlan cég nélkül is megvásárolható.
A cég irányára az ingatlannal együtt 36Mft. Amennyiben a Vev? az ingatlanra tartana igényt a cég nélküli irányára: 39Mft+Áfa.
A Vev? a cég felvásárlásával azonnali bevétellel számolhat és pályázatképes céget m?ködtethet.
EU-BA-1029 - Eladó dönt?en exportra gyártó, nyereséges Kft.
A cég egyedi tervezés? és gyártású hidraulikus termékeket állít el? és értékesít. Termékeit magas min?ségben gyártja, így a garanciális javításai mindössze 0,1%.
Árai versenyképesek és a termékeinek alig van konkurense a piacon. Lényeges, hogy az értékesítés azonnali fizetés ellenében történik, így a bevétel kockázatmentesen realizálható.
A cégnek világszerte vannak vev?i, a f? piaca azonban Európában van.
A társaság több mint 3 éve m?ködik, növelve árbevételét és nyereségét. A dönt?en exportból származó árbevétele 2012. évben közel 120Mft volt.
A társaság eladási árát a tulajdonosok csak komoly érdekl?d?kkel kívánják közölni.
Érdeklődni: mbc@szeniso.eu
EU-BA-919 - Eladó szlovén faipari cég
Nyilvános árverésre kerül egy szlovén faipari cég. A cég több mint 40 éves fennállása alatt hatalmas külföldi piacra tett szert, termékeinek összesen 85%-át exportálta Nagy Britanniába, a skandináv államokba, Németországba, a nyugat Balkánra, Oroszországba, Izraelbe, Amerikába, Kanadába és a Távol-Keletre. Az árverésre 2012. december 18-án kerül sor. Az árverés hivatalos angol nyelv? kiírását illetve a Sokli? in Seme d.o.o. kihirdetését is elküldjük az érdekl?d?nek.
EU-BA-888 - Eladó nyereséges Kft. a következ? adatkörrel
Cégforma: Kft. Cégprofil: Szolgáltató, Pozíciója: M?ködik, Alapították: 3 éven túl, Fontosabb tevékenységek: Tet?fedés (bádogos), Alkalmazottak száma: Nincs, Árbevétele: 0 -3Mft, Fontosabb eszközei: --, Eredményessége: Nyereséges (Az utóbbi 3 évben folyamatosan), Tartozásai: Nincs banki hitele, Nincs köztartozása, Nincs lejárt szállítói tartozása, Vételár: 1- 3 Mft.
EU-BA-879 - Eladó EVÁS, nyereséges, pályázatképes, tartozásmentes Bt.
A Bt. szolgáltató tevékenységet végez, f?ként belkereskedelmi ügynöki, m?szaki-gazdasági tevékenységet, de a cég tevékenységi köre számos más tevékenységet foglal magában. A cég 1991-t?l kiegyensúlyozottan m?ködik, nincs banki hitele, köztartozása, szállítói tartozása. Jelenleg nincs alkalmazottja. Üzleti - és hatósági kapcsolatai rendezettek, jók. A cég eladását a tulajdonosok nyugdíjas kora indokolja. Fontos említeni, hogy a társaság igen kedvez? áron vásárolható meg.
Érdeklődni: info@primordial.hu
EU-BA-877 - Eladó Tokaj-hegyaljai sz?lészetet-borászatot m?ködtet? Kft.
Eladó a sz?lészetet és borászatot is m?ködtet? Kft 100% üzletrésze is. A Kft. tulajdonában van egy kívül-belül gyönyör? k?b?l épült, felújított 3 szobás összkomfortos lakóépület, egy 40 vendég fogadására alkalmas, felszerelt kóstoltató, valamint egy 200 m hosszú, riolit tufa pincerendszer, a benne lév? 300 db. boroshordóval. Irányárat csak komoly érdekl?d?kkel közlünk.

Ugyanott magántulajdonként eladók sz?l?területek, amelyek Tállya és Mád els? osztályú d?l?iben találhatók. A furmint és hárslevel? term? sz?l?terület 55.908 nm, a betelepítésre alkalmas terület 61.351 nm.

FOTÓK >>>
EU-BA-869 - ELADÓ dinamikusan fejl?d? f?szergyártó és értékesít? Kft.
A f?szergyártó és értékesít? Kft. árbevétele 2012-ben meghaladta a 1.400.000 EUR-t, amely 2013-bann várhatóan tovább n?. Az export értékesítés volumene közel 50%. A társaság jövedelemtermel? képessége 13-15%. Fejl?désének garanciája, hogy stabil beszállítói és piaci feltételekkel, valamint személyi-, tárgyi-, technikai adottságokkal rendelkezik. Befektetett eszközeinek értéke meghaladja a 2.250.000 EUR-t, aminek a b?vítéséhez 862.000 EUR érték? projekthez nyert el fejlesztési támogatást.
A cég saját t?kéjének értéke 1.980.000 EUR. A társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditása kiegyensúlyozott. Az eladást a tulajdonos egészségi állapota teszi szükségessé.
A befektet? számottev? piaci és m?ködési tartalékokkal rendelkez? céget vásárolhat meg, 4 éven belüli megtérülés, és alacsony kockázat mellett. A cég irányára: 1.210.000 EUR.
EU-BA-853 - Innovatív termék gyártására alapított Kft, kidolgozott gyártási eljárással eladó
A Kft 2011-ben alakult, egy teljesen újszer? termék gyártására. A termék egy speciális, grafikákkal ellátott, digitális adatok tárolására való tok, mely teljesen hiányzik nemcsak a magyar, de a többi Uniós ország piacáról is. A kidolgozott gyártási folyamat (know - how) a Kft alapítójának tulajdona, melynek segítségével minimális gépparkkal lehet a terméket gyártani. A Kft rendelkezik a gyártási folyamatokhoz szükséges eszközökkel, alapanyagokkal. Az eladó minden segítséget megad a termék gyártásának beindításához. A tulajdonos a céget t?kehiány és egészségügyi problémák miatt kényszerül értékesíteni. Érdekl?dni : 06 20 345 5614 telefonszámom, vagy a lentebbi email címen.
Érdeklődni: info@crea-case.hu
EU-BA-842 - Eladó Budapesten m?köd? ingatlanfejleszt? projekt cég, Kft.
A projekt cég több mint 3 éve m?ködik, alapvet?en a tulajdonában lév? 1000 nm-es építési telek hasznosításra fókuszálva.
A társaságnak nincs banki hitele, lejárt köztartozása,szállítói tartozása.
A cég a tulajdonában lév? építési telekkel és építési engedéllyel vásárolható meg. Érdekl?d?k részére az ingatlanra tervezett társasházakra készült látványtervet megküldjük. Irányára 29.8Mft.
Érdeklődni: mbc@szeniso.eu
EU-BA-828 - Eladó Vaskúton m?köd? szolgáltató profilú Bt.
Eladó Vaskúton m?köd? szolgáltató profilú Bt., amelyet több mint 3 éve alapítottak. F? tevékenységei: szobafestés, mázolás, üvegezés. Alkalmazottakat nem foglalkoztatnak. Árbevétele 0-3 Mft között. Nyereséges, nincs banki hitele, köztartozása, lejárt szállítói tartozása. Irányára : 40 ezer Ft. Közlésünk tájékoztató jelleg?. Amennyiben Önt komolyan érdekli , kérjük klikkeljen az elérhet?ségi címünkre és közölje a konkrét kérdéseit.
EU-BA-827 - Eladó Szegeden m?köd? gyártó profilú Kft
Eladó Szegeden m?köd? gyártó profilú Kft, amelyet 15 éve alapítottak. F?bb tevékenységei: fémszerkezetgyártás, mez?gazdasági gépgyártás, pellet gyártás. Alkalmazottainak száma 4-10 f?. Árbevétele meghaladja a 100Mft-ot. A társaság nyereségesen m?ködik. A cég a termeléshez szükséges ingatlannal és gépparkkal rendelkezik. Fontos értéke, hogy egyedüliként jogosult bizonyos típusú pótkocsik gyártására. Ezen túlmen?en jogosult a megújuló energiák terén felkapott pellet el?állításához szükséges egyedi gépsor gyártására. A társaság eladási áránál a tulajdonosok figyelembe veszik a kedvez?tlen befektetési környezetet, ezért a 100 Mft-ot meghaladó irányár figyelembe vételével rugalmas megállapodásra törekszenek.


Közlésünk tájékoztató jelleg?. Amennyiben Önt komolyan érdekli e beállt gyártó cég megvétele, klikkeljen az elérhet?ségi címünkre, és közölje konkrét kérdéseit.
EU-BA-826 - Eladó Madocsán m?köd? szolgáltató profilú Bt.
Eladó Madocsán m?köd? szolgáltató profilú Bt., amelyet több mint 3 éve alapítottak. F?bb tevékenységei: élelmiszer kiskereskedelem, máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység, valamint közúti teherszállítás. Alkalmazottainak száma 1-3 f?. A cég árbevétele 10-50Mft . Veszteséges, de nincs banki hitele, nincs lejárt szállítói tartozása.Irányára: 1Mft. Amennyiben Önt a részletek komolyan érdeklik, kérjük klikkeljen az elérhet?ségi címünkre, és a levélben közölje az Önt érdekl? konkrét kérdéseit.
1 2
Minden jog fenntartva! ©
SZEN-ISOTRADE Gazdaságfejlesztő és Befektetésszervező Kft.
mbc@szeniso.eu, szeniso@szeniso.hu